Nadstavbový model kvality

Článek s názvem „Nezisková organizace je firma aneb nadstavbový model kvality“ mi vyšel v časopise Rezidenční péče v prosinci léta páně 2019: „Stát se má řídit jako firma!“ To je názor, se kterým se každý z nás už někdy setkal. Souhlasíte? Mohli bychom na toto téma vést rozsáhlé diskuse, argumentovat horem nebo dolem, případně se…

Umění překládat aneb jak si věci (ne)vyložit

Podívejme se dnes na lidskou komunikaci – na fenomén, který co do složitosti nic jiného ve vesmíru nepředčí. Jakákoli lidská konverzace je složená z mnoha jednotlivých výroků. A každý tento jednotlivý výrok si můžeme převést do třech „jazyků“ neboli překladů.     Všichni to známe: někdo něco kousavě pronese – tušíme, že do svého sdělení schoval pichlavý osten čehosi, a my,…

Spí v nás dávní hrdinové?

Proč nás tak fascinují knihy, filmy, seriály, vyprávění… zkrátka příběhy? A proč každého z nás fascinuje jiný žánr a ztotožňujeme se s jinými typy hrdinů? A mění se v tom člověk v průběhu věků? Příběhy s námi byly od úsvitu lidstva a asi se na tom nic nezmění. Příběhy přetrvávají a jejich protagonisté jsou uloženi…

Třeba jsme skrytí géniové…

„Pozdní hvězdy“ – to není básnický obrat ani pojem z astronomie. Je to termín popisující všechny ty velikány, kteří si na svůj úspěch trpělivě počkali. Přišel s věkem, se zkušenostmi, přišel – můžeme říct – zaslouženě. Většinou se lidé přiklánějí k představě, že génius se jako génius narodí. Jestli v to však uvěříme, logicky nám…

A jaké je vaše teorie světa?

Jen co pan Freud vykopl svou smělou teorii, ještě než dopadla, vznikly tři další. Nic nového, je to klasický scénář hledání originální všespásné metody, která vyřeší každý lidský problém. Nová generace se vymezí proti té starší a nalézá s velkou pompou své zázračné teorie, myšlenky a postupy, učí je své žáky, kteří se od nich…

Je můj partner mimo?..zemšťan?

Jak jsem slíbil v minulém článku, vydejme se tento týden na výzkumnou výpravu za vzácným exemplářem „ideálního partnerského vztahu“. Nenajdeme jasnější důkaz, že Bůh má skvělý smysl pro humor, než jsou právě partnerské vztahy. Dát dohromady tak odlišné živočišné druhy jako je muž a žena, to je záruka toho, že jestli se Bůh stále dívá,…

Původ všech problémů

Mé chápání člověka – lidské bytosti – s postupem času doznává radikálních proměn. Dříve jsem chápal člověka (a pane Freude, Vy, na kterého vždycky dojde, v tom možná máte prstů nejvíc) jako jednotlivce, svébytnou jednotku, okolo které se to všechno točí, která pozoruje svět, komunikuje s druhými… A lidský problém tudíž pramenil z lidských individuálních…

Jsme „jen“ příběhem

Otázkami typu „Kdo jsem já?“ nebo imperativy „Poznej sám sebe!“ jsou lidské dějiny prošpikované od počátku do současnosti. Vedly vždy člověka k soukromému – vnitřnímu hledání, ale i ke společenským diskusím na toto téma. Postmoderní přístupy, o které se opírá i koučink, vnášejí na naše „já“ nové světlo. Naše identita je z pohledu narativních přístupů…

Strach pod drobnohledem

Při hledání tématu, na kterém kouč a koučovaný budou pracovat, soustředíme často pozornost tam, kde lze s vynaložením relativně malého úsilí dosáhnout relativně velkého efektu. To člověku dovoluje zažít pocit úspěchu za překvapivě krátkou dobu. To rozdmýchá sílu pro další jednání, po kterém následuje další úspěch… A člověk si ani neuvědomí a lavina je v…