Terapie

Psychologické poradenství a terapie

Život obnáší těžké životní zkoušky, není člověka, který by se jim vyhnul. Jsou přirozenou součástí života a mohou být jen přechodnou záležitostí.

Pokud se s ní včas konstruktivně vyrovnáme, může se stát jen vzpomínkou na dobu, kdy jsme to zvládli. Výhodou dnešní doby je to, že na tyto věci nemusíme být sami.

Kouzlo terapie:

 • Zvyšuje kvalitu života
 • Zvyšuje spokojenost
 • Obtíže bere jako příležitost ke změně
 • Eliminuje nežádoucí psychické potíže a symptomy

Pomáhá:

 • při trápení v oblasti osobní, partnerské či rodinné 
 • při prožívání psychické nepohody
 • při psychosomatických obtížích
 • při rušivých projevech v oblasti chování nebo prožívání
 • Doporučení pro efektivní spolupráci
Čas trvání potíží Charakter potíží Min. délka spolupráce
Krátkodobé obtíže Řešení akutní nečekané události, situace se neopakuje. min. 5 setkání po týdnu
Střednědobé obtíže Potíže se objevují jen několik měsíců. min. 5 setkání po týdnu

a následně 4 setkání po 14 dnech

Dlouhodobé obtíže Potíže, které se objevují více než rok. min. 7 setkání po týdnu

a následně 4 setkání po 14 dnech

Poradenství a odkaz na jinou službu Potřeba orientace ve službách a hledání nejvhodnější služby pro klienta. 1-2 setkání


Pravidla spolupráce

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Službu si hradíte sami, z čehož pro Vás plyne řada výhod:

 • úplná diskrétnost (není o Vás veden žádný spis – versus statní nebo neziskové organizaci, které musí spis o Vás archivovat)
 • anonymita (nemusíte sdělovat své jméno)
 • rychlé objednací lhůty
 • časová flexibilita 
 • respektování vašich individuálních potřeb (možnost intenzivní spolupráce a změření se na rychlou změnu)

  Ceník

 • Individuální konzultace – 50 min. konzultace 700 Kč
 • Somatické koučování (zaměřené na profesní či osobnostní rozvoj) – 50 min. konzultace 1000 Kč. Každou konzultaci můžete platit na konci setkání v hotovosti. V případě, že máte zájem o dlouhodobější spolupráci, je možné uhradit více sezení převodem na účet oproti vystavené faktuře.

  Podmínky spolupráce:

 • Na konzultaci je třeba se předem objednat – telefonicky či emailem.
  Pokud chcete zrušit nebo změnit termín konzultace je nutné, abyste mi změnu ohlásili nejméně 2 dny před smluvenou konzultací.
 • Pokud na konzultaci nepřijdete nebo ji zrušíte či přeobjednáte méně než dva dny před domluveným termínem konzultace, hradíte celou částku za neuskutečněné sezení, a to na příštím setkání či převodem na účet.
%d blogerům se to líbí: