Supervize

Typy organizací, kde působím nebo jsem působil v roli supervizora:

OSPODy, zařízení odborného poradenství, nízkoprahové zařízení, MAS, krizová centra, domov se zvláštním režimem, chráněná bydlení, doprovázející organizace, SAS, MPSV, odbor sociální péče, zařízení pověřené sociálně právní ochranou dětí, školská zařízení aj.

Supervize pro odborníky pomáhajících profesí

Jak dokáže člověk využít nástroje supervize většinou poznáme podle odpovědi na (zdánlivě) jednoduchou otázku: „Co je to supervize?“.

Osobně chápu supervizi jako příležitost pro odborníka v pomáhající profesi zanechat na chvíli své bohulibé práce, trochu poodstoupit a v rozhovoru se supervizorem hledat a rozšiřovat možnosti, jak dělat svojí práci lépe, s menším úsilím a větším uspokojením.

Dopřejte si komfort „pozastavení se“ a mějte plně v rukách to, jak jste a ve své roli pomáhajícího profesionála a ve své práci spokojen.

Individuální supervize – se soustředí na téma jednotlivce, na jeho cíle (v pracovním kontextu) a hledání konkrétních kroků k jejich dosažení.

Skupinová supervize – se zabývá a) taktéž cíli jednotlivců – avšak ve spolupráci celé skupiny nebo b) cíli pracovního týmu jako celku.

Příklady supervizních témat:

klientské případy, týmová témata, vztahy v týmu, hledání cest ke změně či k vytyčenému cíli, posílení kompetencí nebo pracovní motivace, objevení chuti a radosti z práce (prožívání flow), hledání zdrojů životní energie…

Hlavními kritérii práce jsou:

diskrétnost (informace z konzultací podléhají úplné mlčenlivosti),

respekt (k tomu, co člověk chce) a

užitečnost (aby došlo skutečně k posunu k lepšímu v životě člověka). Záměrem práce je konstruktivním způsobem dojít ke kýženému cíli, otevřít další možnosti řešení nebo přijmout nové – užitečnější úhly pohledu na danou situaci.

Ceník

800,- Kč/hod + 8,50 Kč/km (z Českých Budějovic do místa supervizního sezení a zpět)

%d bloggers like this: