Supervize

Supervize pro odborníky pomáhajících profesí

Jak dokáže člověk využít nástroje supervize většinou poznáme podle odpovědi na (zdánlivě) jednoduchou otázku: „Co je to supervize?“.

Osobně chápu supervizi jako příležitost pro odborníka v pomáhající profesi zanechat na chvíli své bohulibé práce, trochu poodstoupit a v rozhovoru se supervizorem hledat a rozšiřovat možnosti, jak dělat svojí práci lépe, s menším úsilím a větším uspokojením.

Dopřejte si komfort „pozastavení se“ a mějte plně v rukách to, jak jste a ve své roli pomáhajícího profesionála a ve své práci spokojen.

Individuální supervize – se soustředí na téma jednotlivce, na jeho cíle (v pracovním kontextu) a hledání konkrétních kroků k jejich dosažení.

Skupinová supervize – se zabývá a) taktéž cíli jednotlivců – avšak ve spolupráci celé skupiny nebo b) cíli pracovního týmu jako celku.

Příklady supervizních témat:

klientské případy, týmová témata, vztahy v týmu, hledání cest ke změně či k vytyčenému cíli, posílení kompetencí nebo pracovní motivace, objevení chuti a radosti z práce (prožívání flow), hledání zdrojů životní energie…

Hlavními kritérii práce jsou:

diskrétnost (informace z konzultací podléhají úplné mlčenlivosti),

respekt (k tomu, co člověk chce) a

užitečnost (aby došlo skutečně k posunu k lepšímu v životě člověka). Záměrem práce je konstruktivním způsobem dojít ke kýženému cíli, otevřít další možnosti řešení nebo přijmout nové – užitečnější úhly pohledu na danou situaci.

Ceník

800,- Kč/hod + 8,50 Kč/km (z Českých Budějovic do místa supervizního sezení a zpět)

%d bloggers like this: