Jan

Mgr. Jan Knetl

supervizor, kouč, facilitátor

K-3

Z jakých „profesních vod“ pocházím

Absolvoval jsem Systemický výcvik supervize a koučování (Hermés, 500hod). V mém způsobu práce je proto patrné systemické uvažování.

Od počátku tohoto tisíciletí se pohybuji ve světě sociálních služeb. Odtud čerpám své letité zkušenosti s vedením pracovních týmu a řízení organizací. Mám několikaleté zkušenosti z korporátního světa z pozice obchodního manažera. V současné době zastávám pozici ředitele Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Také jsem členem Výboru Asociace poskytovatelů krizové pomoci. Pod supervizí jsem u MUDr. Františka Matušky.

Má „metafora změny“

anebo můj pohled na to, jak člověk tvoří svůj svět

Velké věci a velké změny začínají nenápadnou, prchavou myšlenkou, která je nová a vzrušující v houfu známých, každodenních myšlenek.

drip-339938

Když se nám podaří ji zachytit a dát ji pozornost, myšlenka sílí, rozlévá se, hledá cesty pro své uskutečnění.

bourn-499623_1920

Jestliže dostane náležitý prostor v mysli (náležitý čas), v určitý moment má tendenci demonstrovat se činem (jak zpívá Olga Lounová: „…svou odvahou přelétnout vlastní stín… kdo platí námahou pozvedá slova v čin…“).

Ze světa pak dostáváme odpověď, podle které cestu přizpůsobujeme. Hledáme cestu nejmenšího odporu (nejmenší námahy, nejvyšší elegance) – ukazatelé této cesty jsou zpravidla: nadšení, radost, živý zájem, energie, smysl…

Pak přichází jistý zlomový bod, kdy se věci dávají do pohybu takovou mohutností, že mohou zbořit jakoukoli přehradu – sami tendují ke svému naplnění. A to už není cesty zpět… Protože svět se změnil. My jsme změnili svět.

waterfall-2227010

Touto cestou lze realizovat jakýkoli sen, jakoukoli změnu.

Na této dobrodružné a tvořivé cestě – v jakékoli její fázi – může být užitečné mít partnera pro diskusi, který může tento proces umocnit, rozdmýchat, napomoci tomu, že se obrovský potenciál skrytý ve slově probudí k plnému životu a dojde lehce, přirozeně a bez kotrmelců svého naplnění.

Kurzy, vzdělávání

Z absolvovaných kurzů lze zmínit např.: kurz Facilitace, Diagnosticko-terapeutického pískoviště, Krizová intervence, Odborné sociální poradenství, Manažerské vzdělávání, Standardy kvality sociálních služeb, Lektor dalšího vzdělávání aj.

  • Supervize, facilitace:        700 Kč – 900 Kč /hod
  • Koučování osobní:            900 Kč – 1500 Kč /hod
  • Koučování firemní:          1500 – 3000 Kč /hod
%d bloggers like this: